Disclaimer

Collectie Hilversum besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de juistheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Collectie Hilversum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van de informatie via internet alsmede van technische storingen.

Collectie Hilversum is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Collectie Hilversum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Collectie Hilversum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Collectie Hilversum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Collectie Hilversum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u zelf mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Collectie Hilversum wil graag bijdragen aan het toegankelijk maken van haar collectie voor een groot en breed publiek. Collectie Hilversum heeft binnen de grenzen van haar mogelijkheden getracht alle auteursrechthebbenden van de afgebeelde kunstwerken te achterhalen en waar mogelijk toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen. Mocht u desalniettemin kunstwerken op deze website tegenkomen, waarop u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen via cultuur@hilversum.nl.

Reproductie van afbeeldingen voor commercieel gebruik is niet toegestaan.

Uitgelicht