Uithangbord Tabakszaak Andriessen

Uithangbord Tabakszaak Andriessen

Flaneren

Dit bord is een herinnering aan de Franse Tijd (1795-1813), waarin de Nederlanden onder Frans bestuur staan. Ook aan Hilversum gaat deze periode niet onopgemerkt voorbij. Er komt een nieuwe burgemeester, die maire wordt genoemd en aan winkelgevels hangen Franse borden. Bijvoorbeeld bij de tabakszaak van Barend Andriessen op de Kerkstraat. In 1813 komt er een eind aan de Franse Tijd. De zoon van de laatste stadhouder Willem V keert terug als koning Willem I en de uiterlijke kenmerken van de Franse overheersing verdwijnen. In tegenstelling tot andere plaatsen gaat de overgang in Hilversum niet met geweld gepaard, vandaar dat dit bord bewaard is gebleven. Barend Andriessen (eigenaar van de tabakszaak) is tijdens de Franse Tijd adjunct maire en bezit het alleenrecht om tabak te verkopen. In 1816 wordt hij benoemd tot schout, een titel die in 1825 verandert in burgemeester. Het alleenrecht op tabaksverkoop moet hij daar echter wel voor opgeven. Tot zijn overlijden in 1850 blijft hij deze functie vervullen.